20 bz
Aktualności
Środa, 11 grudzień 2019 r.
21.10.2019
Paczki dla żołnierzyProsimy rodziny żołnierzy którzy odbywają obecnie służbę wojskową po za terenem kraju o zapoznanie się z poniższą informacją.
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo !!!


Zostaje uruchomiony punkt przyjęcia paczek dla rodzin personelu PKW w JW 1248 garnizon Bartoszyce oraz Morąg.

 

Paczki będą przyjmowane do 21.11.2019 roku w Klubie Wojskowym w Bartoszycach (u kierownika lub w bibliotece klubu) oraz w punkcie JW 1248 garnizon Morąg.

 
Zasady wysyłania paczek świątecznych do/od personelu Polskich Kontyngentów Wojskowych:

 1. Każdy żołnierz i pracownik RON posiada możliwość wysłania do kraju tylko jednej paczki oraz otrzymania tylko jednej paczki od rodziny z kraju. W przypadku wysłania do odbiorcy więcej niż jednej paczki z kraju, do PKW zostanie wysłana tylko ta, która została dostarczona jako pierwsza do punktu zbiórki. Pozostałe paczki zostaną zwrócone nadawcom.
 2. Gabaryty paczki:
 • waga do 3kg
 • kartony pocztowe o wymiarach:
  340 mm x 245 mm x 115 mm
  300 mm x 250 mm x 200 mm
  dostępne w placówkach Poczty Polskiej S.A.

Adres do PKW Afganistan RSM:

Imię i nazwisko

PKW Afganistan RSM

00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13
Jednostka wojskowa 5008 „wpisać oznaczenie literowe bazy”

 • litera „B” oznacza bazę BAGRAM;
 • litera „G” oznacza bazę GAMBERI;
 • litera „F” oznacza bazę FENTY;
 • litera „K” oznacza bazę KABUL;
 • litera „S” oznacza bazę KANDAHAR;
 • litera "C" oznacza bazę CAMP PAMIR KUNDUZ;
 • litera "A" ozanzca bazę AOB-N MAZAR-I SHARIF.


Adres do PKW KFOR:
Imię i nazwisko
PKW KFOR
00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW EUFOR ALTHEA:

Imię i nazwisko

PKW EUFOR ALTHEA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW IRAK:

Imię i nazwisko

PKW IRAK (wpisać oznaczenie lokalizacji)

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

gdzie:

 • litera "A" oznacza lokalizację AMMAN
 • litera "AA" oznacza lokalizację ALASAD
 • litera "B" oznacza lokalizację BAGDAD (w tym baza TAJI)
 • litera "Q" - oznacza lokalizację AL TAQQADUM
 • litera "JK" oznacza lokalizację AL JABER KUWEJT
 • lietra "AK" oznacza lokalizację ARIFJAN KUWEJT
 • litera "UK" oznacza lokalizajcę AL UDEID KATAR

 

Adres do PKW SOPHIA:

Imię i nazwisko

PKW SOPHIA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

 

Adres do PKW EUTM RŚA:

Imię i nazwisko

PKW EUTM RŚA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

 

Adres do PKW RUMUNIA:

Imię i nazwisko

PKW RUMUNIA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW ŁOTWA:

Imię i nazwisko

PKW ŁOTWA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW UNIFIL:

Imię i Nazwisko

PKW UNIFIL

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Paczki mogą zawierać środki higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki itp. Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje zakaz pod groźbą odpowiedzialności karno-administracyjnej, przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne m.in.:

 • alkoholu;
 • wszelkiego rodzaju broni palnej;
 • materiałów wybuchowych;
 • amunicji;
 • narkotyków;
 • materiałów łatwopalnych;
 • substancji żrących;
 • leków;
 • produktów i materiałów szybko psujących się;
 • artykułów spożywczych z określonymi warunkami przechowywania w warunkach chłodniczych;
 • artykułów spożywczych bez opakowania producenta;
 • organizmów żywych;
 • produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się;
 • waluty i kosztowności;
 • dokumentów i materiałów niejawnych;
 • wyrobów ze skóry: krokodyli, baranów, węży z rodziny dusicieli (boa, pytony, anakondy);
 • biżuterii i innych wyrobów z korali rafotwórczych;
 • muszli i wyrobów z muszli małży z mórz tropikalnych;
 • skór i innych trofeów z niedźwiedzi, a także środków medycyny ludowej wykorzystujące niedźwiedzie fragmenty;
 • skór i trofeów pochodzących z dzikich kotów;
 • rzeźbionych kości morsów czy wielorybów;
 • wyrobów z kości słoni, nosorożców czy hipopotamów;
 • wyrobów ze skór zebry i antylop;
 • produktów z ryb jesiotrowatych, w tym kawioru;
 • storczyków, kaktusów, wilczomleczów i niektórych roślin owadożernych - dotyczy to zarówno żywych roślin jak i ich cebulek oraz bulw;
 • przedmiotów archeologicznych liczących ponad 100 lat;
 • elementów stanowiących integralną część zabytków artystycznych, historycznych lub religijnych, które zostały rozdzielone na kawłki, liczące ponad 100 lat;
 • obrazów i rysunków, innych niż te włączone do kategroii transportowej 3A lub wykonanych wyłącznie ręcznie na jakimkolwiek nośniku i w jakim kolwiek surowcu, które liczą ponad 50 lat i nie należą do innych twórców;
 • oryginalnych rzeźb lub posągów oraz kopii wykonanych w tym samym procesie co oryginały, które liczą ponad 50 lat i nie należą do innych twórców, wyłączając te należące do kategorii;
 • fotografii, filmów i negatywów do nich, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców;
 • inkunabułów i manuskryptów, łącznie z mapami i partyturami, w pojedynczych egzemplarzach lub w zbiorach, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców;
 • map drukowanych liczących ponad 200 lat;
 • archiwów i jakichkolwiek ich elementów, wszytskiego rodzaju lub każdy nośnik, które liczą ponad 50 lat.

Wszystkie paczki przed wysłaniem zostaną poddane kontroli. Paczki niespełniające ww. warunków będą zwracane do nadawcom.

 

Paczki muszą zawierać adres i numer telefonu nadawcy. Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom).

 

Paczki do rodzin w kraju adresować na ogólnych zasadach obowiązujących w Polsce.