20 bz
Aktualności
Środa, 11 grudzień 2019 r.
31.10.2019
Zawody użyteczno-bojowe 16 PDZ zespołów obrony przed bronią masowego rażenia.29 października na bazie obiektów szkoleniowych 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej przeprowadzono zawody użyteczno-bojowe zespołów obrony przed bronią masowego rażenia.
 
 
 
 
 
29 października na bazie obiektów szkoleniowych 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej przeprowadzono zawody użyteczno-bojowe zespołów obrony przed bronią masowego rażenia. Zawody zostały przeprowadzone według zasad i kryteriów określonych w „Regulaminie zawodów użyteczno - bojowych zespołów OPBMR 16 Dywizji Zmechanizowanej”, zatwierdzonym przez Szefa Szkolenia 16 DZ.
 
Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie, zachowanie wysokiej dyscypliny, kultury osobistej i atmosfery uczciwej rywalizacji, a także wysiłek włożony przez wszystkich uczestników zawodów podczas osobistego przygotowania się oraz zdawania poszczególnych konkurencji.W trakcie trwania zawodów, jak i po ich zakończeniu nie wniesiono odwołań od decyzji sędziów oraz nie zgłoszono zastrzeżeń, co do zasad oceniania i zachowania obiektywizmu.
 
KOLEJNOŚĆ I PUNKTACJA ZESPOŁÓW OPBMR W ZAWODACH
klasyfikacja zespołowa:
I miejsce –zespół z 11 Pułku Artylerii, 1016 punktów;
II miejsce – zespół z 15 Pułku Przeciwlotniczego, 1004 punktów;
III miejsce - zespół z 15 Brygady Zmechanizowanej, 949 punktów;
 
Gratulujemy Zwycięzcom

Zdjęcia: Pan Tomasz Kowalski
 
Mikołaj BŁOGOSŁAWSKI